Charles Eyck

Charles Eyck en zijn werk 
*20 mei 1953

De Werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme (KCET) van de gemeente Meerssen heeft besloten om één van de projecten van het evenement ‘Meerssen in de ban van… Kunst en Natuur 2015′ te wijden aan de kunstenaar Charles Eyck.

Eyck (Meerssen 1897-Schimmert 1983), schilder, beeldhouwer, glazenier, wordt niet zonder reden de “Meester van Meerssen” genoemd: in de loop van zijn leven heeft hij vele tientallen kerken in binnen- en buitenland verrijkt met altaarstukken, kruiswegstaties en fresco’s, waarmee hij zich veel waardering en aanzien heeft verworven. Om in zijn levensonderhoud te voorzien heeft hij daarnaast een aanzienlijk aantal kleinere kunstwerken vervaardigd. Vanuit de behoefte zijn creatieve drang te uiten. Maar ook om in zijn levensonderhoud te voorzien: Charles Eyck was bepaald niet de enige beeldend kunstenaar, die zijn rekeningen ‘in natura’ betaalde.

Meer weten over Charles Eyck? Volg deze link!

‘Schattendag’

De Werkgroep KCET wil proberen te achterhalen hoeveel van die ‘verborgen schatten’ zich onder de bevolking bevinden. Daartoe organiseert de werkgroep een ‘schattendag’ op zaterdag 3 oktober 2015, waar particulieren in het bezit van een kunstobject van Charles Eyck hun object gratis op waarde kunnen laten schatten. Dat gebeurt in “Ontmoet Anna” (het voormalige stationsgebouw van Meerssen) met medewerking van John Marx van het in Valkenburg gevestigde Atelier Marx en Marx. De inschrijvingen voor de schattendag zijn reeds afgerond.

Expositie

Aansluitend organiseert de werkgroep in het weekeinde daarna (10 en 11 oktober) eveneens in ‘Ontmoet Anna’ een expositie van de geschatte werken onder de titel “Charles Eyck op waarde geschat”. Eenieder is uitgenodigd de onbekende werken van Eyck te komen bewonderen tussen 11:00 en 17:00 uur. Parkeermogelijkheden zijn aan de overkant van het spoor.

 

Amsterdamse anekdote

Onder de aangeleverde werken bevindt zich een uniek kavel van een twintigtal werken, nog nooit door de buitenwereld gezien.

Een zoon van een oud-medewerker van de Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam las de Meerssense oproep en realiseerde zich dat op de zolder nog mappen met tekeningen lagen die zijn vader daar had opgeborgen: tekeningen van Charles Eyck. Eyck had in zijn armlastige studiejaren in Amsterdam onderdak gekregen in het huis van zijn vader en had de huur betaald met tekeningen.

Na bijna een eeuw op een Amsterdamse zolder te hebben gelegen, zien deze werken voor het eerst weer het daglicht op de “schattendag” en de aansluitende expositie van onbekende Eyck’s.

 

 

One Comment on “Charles Eyck

  1. In de jaren 1980 – 1985 kreeg ik van Gerard van Buren, inmiddels overleden, een crucifix die volgens hem gemaakt was door Charles Eyck. Het was een voorstudie voor een grote crucifix voor een kerk ergens in Limburg. De vader van Gerard, die ook Gerard van Buren heette, was architect van het aartsbisdom Utrecht en bevriend met Charles. Hij had de crucifix van Charles zelf gekregen. Hij heeft jarenlang in huize van Buren aan de muur gehangen. Is er een keer afgevallen en het corpus is beschadigd. De afmetingen zijn; hoog 58 cm. en breed 41,5 cm. Ik heb het beeld altijd zorgvuldig bewaard met de gedachte het in de toekomst te laten restaureren en weer op te hangen. Door andere financiële prioriteiten, zoals studerende kinderen, was ik daar nog niet aan toe gekomen. Nu is dat mogelijk geworden maar dan wil ik graag advies over de restauratie en de naam van een deskundig restaurateur. natuurlijk ben ik benieuwd naar de waarde van mijn object maar dat is niet het eerst doel van mijn bericht. Ik hoop dat u mij van advies kunt dienen.
    Met vriendelijke groeten, Matthijs van der Baan.
    Kwekelstraat 6 d, 4201 JV Gorinchem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>