Werkgroep KCET

De gemeentelijke Werkgroep Kunst Cultuur Erfgoed en Toerisme (KCET) bestaat uit 14 leden inclusief voorzitter en timmert sinds 2011 aan de weg om Meerssen op cultureel en toeristisch vlak op de kaart te zetten. De leden zijn geselecteerd op basis van hun specifieke kennis en expertise gericht op de thema’s Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme. De inzet van de leden is op vrijwillige basis.

 

Taken

Sinds 2012 organiseert de werkgroep jaarlijks het Cultuurevenement “Meerssen in de ban van …”

Dit evenement betreft een afwisselend spektakel voor de kunst-, cultuur- en natuurliefhebber. Ieder jaar wordt een prikkelend programma samengesteld waarin aandacht wordt besteed aan werk van Meerssense kunstenaars. Schilder- en beeldhouwkunst, maar ook zangtalent komt aan bod.

Omdat de werkgroep het belangrijk vindt dat kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met kunst en cultuur, wordt ook ieder jaar in samenwerking met de basisscholen een thema nader uitgewerkt.

Naast het organiseren van het Cultuurevenement adviseert de werkgroep het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen gevraagd en ongevraagd op de specifieke werkterreinen.

 

Samenwerking

De werkgroep werkt samen met tal van verenigingen en instellingen die actief zijn op het gebied van kunst, cultuur en toerisme, o.a. VVV Zuid-Limburg, Heemkundeverenigingen, IVN en Stichting De Meerssense School.

 

Budget

Jaarlijks ontvangt de werkgroep een gemeentelijk subsidie van € 15.000,– voor het organiseren van het Cultuurevenement “Meerssen in de ban van …”